ផ្អើលពេញហ្វេសបុកដោយបានឃើញរូបភាពតារាខ្មែរយើងឥឡូវហ៊ានថតសិចសុីសាហាវៗមែនសឹងតែ អាក្រាតកាយអស់ពីខ្លួនទៅហើយ  រូបខាងក្រោមនេះគឺ កញ្ញា វណ្ណ វល័ក្ខ និងលោក សោម សារី  សូមទស្សនារូបដូចខាងក្រោមនេះ៖